If you can't beat US join US!

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 16 juni vanaf 20:00 uur.  
Op het programma zullen staan:
- Begroting 2014-2015
- Zaaluren en speelavonden 2014-2015
- Teamindeling (zie menu hiernaast)
- Verkiezing voorzitter  

Mark heeft in januari aangekondigd af te willen treden als voorzitter. In maart was er een verkiezings-ALV, waarbij geen gegadigden waren. Er is toen een constructie bedacht, waarbij het voorzitterschap verdeeld werd. Mark was aanspreekpunt van de vereniging, Sander bereidde en zat de bestuursvergaderingen voor. Deze situatie is niet wenselijk gezien de CCP-taken van Sander en Mark heeft aangegeven geheel te willen stoppen als voorzitter en enkel nog de continu├»teit in de RdA wil waarborgen, samen met een van de bestuursleden.  

Hierbij dus de dringende oproep aan alle leden wie het bestuur wil versterken en wie Mark wil opvolgen als voorzitter. Voor vragen en/of suggesties zijn de bestuursleden bereikbaar.

User login

Upcoming Events

No upcoming events